Kalıp Şartlandırıcı

Kalıp Şartlandırıcı (sıcaklık kontrol ünitesi)  Nedir?

Kalıp şartlandırıcı cihazlar (Sıcaklık kontrol ünitesi) plastik, kimya ve ilaç endüstrilerinde, sıcaklığın sabit tutulmak istendiği bütün proseslerde kullanılabilir. Cihazın çalışma prensibi; cihaz üzerinde bulunan ısıtıcı rezistansın elektrik akımı vasıtasıyla ısınarak, ısı transfer sıvısını ısıtmasıdır. Isınan, ısı transfer sıvısı istediğimiz sıcaklığa geldiğinde kontrol cihazı termokupldaki sıcaklığa göre rezistansları kapatır, cihazı soğutmak istediğimizde içeresinde bulunan Eşanjör sayesinde, ısı transfer sıvısıyla temas ederek sistemin soğutulması sağlanır. Cihaz üzerinde bulunan elemanlar, sirkülasyon pompası, soğutma suyu valfleri, termokupl, genleşme tankı ve kontrol üniteleri bulunmaktadır. Kalıp Şartlandırıcılar yağlı, sulu ve universal (yağlı veya sulu ) olmak üzere üçe ayrılır.

Sulu tip kalıp şartlandırıcı;

Su ile çalışan açık sistem kalıp şartlandırıcı içerisinde bulunan rezistanslar sayesinde 90 dereceye kadar, kapalı sistem kızgın sulu kalıp şartlandırıcılar 140 dereceye kadar kalıbı ısıta bilmektedir. Kontrol cihazı sayesinde isteğimiz sıcaklıkta kullanabilir veya eşanjör sayesinde, sıcak suyu istediğimiz sıcaklığa düşürebiliriz.

Yağlı tip Kalıp şartlandırıcı

Kapalı sistemde bulunan ısı transfer yağı 350 dereceye kadar çıkabilmektedir. Kapasite olarak sulu tip şartlandırıcılardan daha büyüktür. Üzerinde bulunan soğutma tüpü sayesinde kalıp şartlandırıcıyı istediğimiz sıcaklığa düşürür.

Üniversal tip Şartlandırıcı

Üniversal kalıp şartlandırıcı sayesinde işletmenizin ihtiyacına göre cihazı yağlı veya sulu olarak kullanabilirsiniz. Cihazınızı yüksek sıcaklıklarda kullanmak istiyorsanız akışkan olarak ısı transfer yağı ile 150 dereceye kadar ısıtabilmektedir eğer cihazınızın hızlı soğuyup-ısınmasını istiyorsanız, cihazı ısı transfer akışkanı olarak su ile kullanmanız gerekecektir.

PID kontrol Cihazı; Cihazı isteğimiz sıcaklığa ayarlayarak, sistemin sabit sıcaklıkta durmasını sağlar.

Düşük sıvı seviyesi; Tankın üzerinde bulunan şamandıra sayesinde olası bir su kaybı durumunda rezistansların kuru çalışmasını önleyerek sistemi durdurur.

Elektrik panosu; Üzerinde bulunan faz koruma, zaman rölesi, Kontaktör, kutup değiştirici, motor koruma şalteri sayesinde, sistemi korur ve kontrol eder.

Paslanmaz çelik tank; Suyun depolandığı tanktır, izolasyonla sarılmış olan tank, suyun ısı kaybını önler.

Soğutma suyu valfleri; Elektronik vana sayesinde makineyi soğutmaya aldığımız zaman, kontrol cihazı vanayı açarak sistemi soğutmaya yarar.

Yüksek-Alçak basınç prosestatı; Isı transfer sıvısı yağ olan cihazlarda makinenin olası bir yüksek-alçak basınca geçme durumunda sistemi korur.

Genleşme Tankı; Yağlı tip kalıp şartlandırıcılarda sistem yüksek sıcaklığa çıktığı zaman, yağın viskozitesi azalıp hacmi artacağından dolayı sistemdeki taşmaları önler.

Pompa; Dikey ve yatay tipli santrifüj pompalar, kalıba basarak sistemin sirkülasyonunu sağlar.

Termokupl;Tank üzerinde cihazına bağlı termokulp,kontrol cihazında sıcaklık değerini görmemizi sağlar.

Kalıp Şartlandırıcılarda Muhtemel Arıza Durumları;

  • Sistemin Soğutma Yapmaması; Selenoid valfin arıza yapması veya eşanjörün tıkalı olması

Sistemin ısıtma yapmaması; Rezistansların, Selenoid valfin veya kontaktörlerin arızalanması

Yorum Yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Churchill
Churchill