Alışveriş Merkezleri

Enerjinin verimli ve etkin kullanımı, enerji fiyatlarının yükselişi ve enerji kaynaklarının azalmasıyla tüm dünyada ve ülkemizde son yıllarda giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu amaçla, cihazlar yeniden tasarlanmakta ve/veya kayıp olarak atılan ısının sistemde tekrar kullanımı sağlanarak cihazların verimleri arttırılmaktadır. Alış veriş merkezleri (AVM) gibi büyük yapılarda merkezi iklimlendirme sistemi ve bileşenleri seçilirken enerjinin en etkin ve verimli kullanılacağı şekilde bu sistemlerin seçilmesi gerekir. Diğer yandan, enerji verimi yüksek sistemler ilk yatırım maliyetlerini arttırmaktadır. Bu yüzden, bu tip sistemlerde maliyet analizlerinin yapılması ve elektrik enerjisinden sağlanan tasarruf göz önünde bulundurularak ilk yatırım maliyetleri arasındaki farkın ne kadar sürede kapatılacağının belirlenmesi gerekmektedir. AVM’ler birçok fonksiyonu içerisinde bulunduran yapılardır. Bu nedenle, bu tür yapılarda ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri, bina içerisindeki farklı kullanım fonksiyonuna sahip her hacmin iklimlendirme ihtiyaçlarını karşılayacak özellikte olmalıdır. Bir AVM’de iklimlendirme cihazlarının harcadığı elektrik enerjisi, özellikle yaz dönemlerinde önemli paylara sahip olmaktadır. Elektrik tüketimini azaltmak için verimleri yüksek cihazların seçilmesi ve bu cihazların optimum güçte kullanılması gerekmektedir.

avm chiller çözümleri
Churchill
Churchill